Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

Cultuur in Barnum

Binnen onze school is er een actieve werkgroep "Cultuur" die zorgt voor verschillende culturele activiteiten voor de leerlingen. Zowel film als theater komen tijdens de lesuren aan bod, op school of op verplaatsing.

Deze voorstellingen sluiten aan bij de leerplannen en worden ook tijdens de lessen besproken, bijvoorbeeld in esthetica, Engels, geschiedenis, godsdienst, Nederlands...

Een voorbeeld van het cultuuroverzicht van het schooljaar 2018-2019 vindt u hier:

Eerstes
Kennismaking
MARIKEN - Cie De Kroon - De Spil
Film
Tweedes
Kies kleur tegen pesten
LANTERNA MAGICA - Theater Antigone - De Spil
Film WONDER Franciscuszaal
Derdes
Middelengebruik
GEKRAAKT DOOR EIGEN NAAKT - Theater Uitgezonderd - Franciscuszaal
Film RADELOOS - Kapel
Vierdes
Oe ist?
GEKRAAKT DOOR EIGEN NAAKT - Theater Uitgezonderd - Franciscuszaal
Film SIMPLE SIMON - Kapel
Vijfdes PARADISE NOW - Fabuleus - De Spil
Duitse Film DIE FREMDE
Zesdes Zij kiezen zelf een voorstelling.
Franse film LE ROI DANSE
ACOUSTIC POWER - Concertgebouw Brugge

Leerlingen van de derde graad kijken ook uit naar de meerdaagse studiereizen naar Londen, Parijs en Berlijn-Auschwitz (zesdes). Heel wat vijfdejaars schrijven in voor de jaarlijkse reis naar Griekenland begin juli.

Heel wat andere schoolactiviteiten kaderen in een breed cultureel perspectief. We brengen de leerlingen zoveel mogelijk in contact met hun eigen cultuurpatrimonium, aansluitend bij hun specifiek lessenpakket.

MarikenWonderAcoustic Power

STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.