Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

Cultuur in BarnumCultuur in Barnum

De SpilBinnen onze school is er een actieve werkgroep "Cultuur" die zorgt voor verschillende culturele activiteiten voor de leerlingen. Zowel film als theater komen tijdens de lesuren aan bod, op school of op verplaatsing.

Deze voorstellingen sluiten aan bij de leerplannen en worden ook tijdens de lessen besproken, bijvoorbeeld in esthetica, Engels, geschiedenis, godsdienst, Nederlands...

Een voorbeeld van het cultuuroverzicht van het schooljaar 2019-2020 vindt u hier:

Eerstes
Kennismaking
DE LAATSTE EENHOORN - Kopergietery - De Spil
Film LE TABLEAU - Franciscuszaal
Tweedes
Kies kleur tegen pesten
ONGEKENDE EVIDENTIES - Kurt Demey - De Spil
Film WONDER - Franciscuszaal
Derdes
Middelengebruik
EDWARD TWEE - Fabulous - De Spil
Engels toneel NOT ONE OF US - English Theatre Company - Franciscuszaal
Film RADELOOS - Franciscuszaal
Vierdes
Oe ist?
TOENDRA - Theater Antigone - De Spil
Engels toneel NOT ONE OF US - English Theatre Company - Franciscuszaal
Film SIMPLE SIMON - Franciscuszaal
Vijfdes TRUE COPY - Berlin - De Spil
Engels toneel BEST OF ALL POSSIBLE WORLDS - English Theatre Company - Franciscuszaal
Duitse Film
Zesdes JAN LEYERS- Allah in Europa
ACOUSTIC POWER - Concertgebouw Brugge

Leerlingen van de derde graad kijken ook uit naar de meerdaagse studiereizen naar Londen of Parijs (vijfdes) en Berlijn-Auschwitz (zesdes). Heel wat vijfdejaars schrijven in voor de jaarlijkse reis naar Griekenland begin juli.

Heel wat andere schoolactiviteiten kaderen in een breed cultureel perspectief. We brengen de leerlingen zoveel mogelijk in contact met hun eigen cultuurpatrimonium, aansluitend bij hun specifiek lessenpakket.

MarikenWonderAcoustic Power

STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.