Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

Cultuur in Barnum

De SpilCultuur vormt een onmisbaar element in de vorming van jonge mensen. Binnen onze school is er een actieve werkgroep "Cultuur" die zorgt voor een gevarieerd cultureel aanbod voor de leerlingen. Zowel film als theater (in samenwerking met de Spil) komen tijdens de lesuren aan bod. Deze voorstellingen sluiten aan bij diverse leerplannen en worden ook tijdens de lessen besproken, bijvoorbeeld in de lessen esthetica, Engels, geschiedenis, godsdienst, Nederlands...

Leerlingen van de derde graad kijken steevast uit naar de meerdaagse studiereizen naar Londen (vijfdes) en Parijs (zesdes). Heel wat vijfdejaars schrijven ook in voor de jaarlijkse reis naar Griekenland begin juli, onder de deskundige leiding van een enthousiaste ploeg leraars van de school.

Tenslotte willen we nog beklemtonen dat cultuur zeer ruim kan geïnterpreteerd worden en dat heel wat andere schoolactiviteiten in een breed cultureel perspectief kaderen. Via diverse excursies komen de leerlingen in contact met hun eigen cultuurpatrimonium, aansluitend bij hun specifiek lessenpakket.

STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.