Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

MOS-logoMOS - Milieuzorg op School

Er zijn op onze school veel werkgroepen actief. Eén van die werkgroepen is MOS (Milieuzorg op School). MOS is een wel heel actieve werkgroep. Veilig verkeer, rationeel energieverbruik, afvalverwerking, gebruik van duurzame materialen... het maakt allemaal deel uit van het project waarvoor MOS staat.

MOS-veldenWat is MOS?

MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse gemeenschapscommissie.

Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Dit systeem is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Via MOS werkt de school aan vele eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar ook aan waarden en attitudes als creativiteit, participatie, verantwoordelijkheid, burgerzin...
Meer info: www.milieuzorgopschool.be

Hoe werkt MOS Barnum?

Barnum stapte in september 2003 in de MOS-boot. Ondertussen is MOS uitgegroeid tot een vast onderdeel van onze schoolstructuur. Maandelijks komt de MOS-groep van Barnum (leerlingen en leerkrachten uit de drie graden) samen om het milieuzorgsysteem concreet op maat van onze school uit te werken.

MOS Barnum werkt aan de volgende thema's: afvalpreventie, water, verkeer, materialen en energie. Om die thema's concreet te maken, worden heel veel activiteiten georganiseerd. Een greep uit het uitgebreide MOS-aanbod:

 • dopjesactie (Lees meer over deze actie.)
 • dikketruiendag
 • brooddoosdagen
 • ophaalacties zwerfvuil
 • fietslichtacties
 • een waterdag
 • milieuvriendelijke en energiezuinige tips in de klas en op de schoolwebsite
 • fietsbehendigheidsparcours (1e jaar)
 • fietstocht door Roeselare met de politie om meer aandacht te besteden aan veilig verkeer (1e jaar)
 • sorteren van afval: papier, PMD, glas, verzamelen van batterijen, lege inkt-cartridges,...
 • hergebruik papier (MOS-papier)
 • ...

Dop je ook mee?

VERZAMEL JE DOPJES? Alleen plastic schroefdopjes van drankflessen worden ingezameld. De ingezamelde dopjes worden ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden verkocht om te worden gerecycleerd in duurzame palletten.

De MOS-werking in Barnum helpt mee!
Ook wij willen ons steentje bijdragen. Op het Forum staat een grote, opvallende witte container. In deze container kunnen jullie al jullie dopjes van drankflessen werpen. Op deze manier kunnen wij het Belgisch Centrum voor Geleidhonden helpen!
Lees meer over deze actie.

Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele activiteiten. MOS Barnum kan ook rekenen op de samenwerking met de politie van RIHO, OXFAM, MIROM, Responsible Young Drivers...

BabygorillaBarnum is tijdens het schooljaar 2005 - 2006 ook gestart met de adoptie van een babygorilla (actie 'Adopt a gorilla' van WWF). Met MOS hebben we besloten een maandelijkse bijdrage te storten. Het geld komt van de inzameling van lege inkt-cartridges op school. Eigenlijk gaat het niet echt om één gorilla die we steunen, maar we helpen door onze bijdrage de integriteit van het Virungapark - op de grens met Uganda en Rwanda, en leefwereld van de berggorilla's - te herstellen. Door de onlusten daar hebben heel wat vluchtelingen hun toevlucht gezocht in het natuurpark, bossen werden gekapt enz. Het project probeert de belangen van het park en de lokale gemeenschappen te verzoenen. De berggorilla wordt er sterk bedreigd. Het behoud ervan eist aanhoudende inspanningen en financiële middelen.

3 MOS-logo's

Derde MOS-logoHet MOS-logo is een drieluik. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Het eerste logo kan je pas na een eerste werkjaar behalen. Een logocommissie beoordeelt aan de hand van een logboek de MOS-werking in de school op basis van vijf criteria: een degelijke planning, de betrokkenheid van de leerlingen, de interne en de externe communicatie, de zorg voor continuïteit en de milieuwinst en educatieve winst.

MOS Barnum behaalde in 2007 het derde en laatste MOS-logo. Elke dag willen we blijven bewijzen dat we dit derde MOS-logo waard zijn...

STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.