Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

Disclaimer

Hoewel deze website met heel veel zorg werd samengesteld, kan de school de juistheid van de informatie op geen enkel moment garanderen. De school streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen. De school en de auteur van de schoolwebsite zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gelijk welke schade die het resultaat zou zijn van het gebruik van de inhoud van deze website.

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop de school geen invloed heeft. Daarom kan de school geen garantie geven over de juistheid van deze links of enig andere onderdeel van de inhoud op de websites van derden.

STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.