Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

Leerbegeleiding

A. Leren leren

 • Hulp bij gebruik agenda
 • Hulp bij het maken van de boekentas
 • Hulp bij plannen
 • Hulp bij samenvattingen maken
 • Hulp bij studeren
 • ...

B. Huiswerkklas

 • Voor wie?
  • Iedereen is welkom!
  • Het is vrijblijvend, maar kan ook verplicht worden na een doorverwijzing van de klassenraad.
 • Wat?
  • Alle mogelijke hulpvragen
  • Studietips
 • Wanneer?
  • Wekelijks in de middagpauze in het openleercentrum (OLC)

C. Extra begeleiding

 • Jij staat steeds centraal.
 • Dyslexie, dyscalculie...: individueel begeleidingsplan om jou zo goed mogelijk te helpen.
 • Moeite met...: leerlingenbegeleid(st)er komt je graag helpen.
 • De vakleerkrachten staan steeds paraat om je te helpen als je de leerstof niet goed begrijpt: remediëring, extra oefeningen...
STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.