Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

Leerlingenbegeleiding

A. Welbevinden

  • We willen dat je je goed voelt op school.
  • Als er iets is, maken we tijd voor een gesprek en zoeken we samen naar oplossingen.

B. Luisterend oor

  • We staan steeds paraat om naar je te luisteren en te helpen bij elk probleem.
  • We zijn er ook om even te ventileren.
  • We maken graag tijd voor een losse babbel.

C. Werkdruk

  • In het eerste jaar wordt met een vaste toetsdag gewerkt. Enkel die dag kan je een toets hebben van een bepaald vak.
  • Op Smartschool kan je de toetsenkalender raadplegen. Elke leerkracht schrijft de toets in. Er is een maximum aantal toetsen per dag en per week. Geen onverwachte toetsen meer!
  • Na een vakantie, een verlengd weekend en in de sperperiode (= week voor de examens) krijgen jullie geen toetsen.
STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.