Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

Studiekeuzebegeleding

In het twee, vierde en zesde jaar moet je een belangrijke beslissing maken over je studiekeuze. Je klastitularis zal met jou een studiekeuzedossier invullen. We bespreken jouw keuze met de klassenraad en vervolgens samen met jou en jouw ouders op het oudercontact.

STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.